Privacy & Cookies

Privacybeleid

Stitchonomy, gevestigd aan Vlamingstraat 9 2712 BZ Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vlamingstraat 9 2712 BZ Zoetermeer (GEEN BEZOEKADRES)

Alyssa Westhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stitchonomy zij is te bereiken via info@stitchonomy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stitchonomy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stitchonomy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Stitchonomy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Stitchonomy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stitchonomy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stitchonomy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stitchonomy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stitchonomy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stitchonomy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stitchonomy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stitchonomy.nl

Dit privacybeleid is opgesteld oktober 2023 en voor het laatst ge-upated op 12 oktober 2023.

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan die website. Op Stitchonomy worden de volgende cookies gebruikt:

Functionele cookies:

Functionele cookies zijn cookies die essentieel zijn voor het goed functioneren van deze website en/of webshop, evenals voor het weergeven van productbeoordelingen. Hierbij kun je denken aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in je winkelwagen, het onthouden van je inloggegevens en het beheren van je cookievoorkeuren, zoals het toestaan of weigeren van cookies.

Statistieken cookies:

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt je hier. Als je meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy-bevorderende maatregelen genomen:

  • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’-opties van Google Analytics zijn uitgezet.
  • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.
  • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Als je niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kun je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. Je kunt de add-on hier downloaden van de Google site.

Overige soorten cookies:

Stitchonomy maakt geen gebruik van tracking cookies waarmee derden bezoekers tussen websites kunnen volgen. Deze tracking cookies kunnen worden gebruikt om een profiel te maken van jou als bezoeker van de website. Je moet als bezoeker hier van tevoren toestemming voor geven.

Delen via social media

Via Stitchonomy kan je content te delen via Twitter of Facebook, mail of Whatsapp. Wanneer je op één van deze deelbuttons klikt, verlaat je de website van Stitchonomy. De privacyverklaring en het cookiebeleid van Stitchonomy gelden dan niet meer. Door te klikken stem je in met het cookiebeleid van deze diensten. Wil je meer weten over de privacy van deze platformen? Twitter Facebook WhatsApp

Beheer van cookies

Via de browserinstellingen op jouw computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en de voorwaarden instellen waaronder nieuwe cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser kun je vinden in de help functie van uw browser. De volgende links bevatten nuttige informatie over cookies en het beheer daarvan: consumentenbond.nl en consuwijzer.nl

Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de cookies die ik gebruik, dan kun je contact opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@stitchonomy.nl. Deze cookieverklaring is opgesteld oktober 2023 en voor het laatst ge-upated op 12 oktober 2023.

Veelgestelde Vragen

Alyssa Westhoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stitchonomy en is te breiken via info@stitchonomy.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Nee, tenzij met toestemming van ouders of voogd.
Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder betalingsverwerking, het versturen van nieuwsbrieven, het bieden van klantenservice, het informeren van klanten over wijzigingen in onze diensten en producten, het mogelijk maken van accounts, het efficiënt leveren van goederen en diensten, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat zodra de gegevens niet meer relevant zijn voor de specifieke doeleinden, ze zorgvuldig worden verwijderd of geanonimiseerd. 
Jouw gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dat wil zeggen het versturen van je bestelling, of wettelijke verplichting.
Als je jouw gegevens wilt inzien kun je hiervoor een verzoek sturen naar info@stitchonomy.nl Je hebt ook recht op gegevensoverdracht, intrekking van toestemming en bezwaar tegen gegevensverwerking.
Stitchonomy waarborgt de veiligheid van persoonsgegevens door gepaste maatregelen, waaronder het gebruik van SSL-encryptie, om misbruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.
Als je een klacht wilt indienen over de verwerking van je persoonsgegevens, heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie en het indienen van een klacht, kun je terecht op hun officiële website via deze link: Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je apparaat plaatsen om gegevens te onthouden en bij te houden wat je op de website doet. Ze helpen bijvoorbeeld om je inloggegevens te onthouden of om te zien welke pagina’s je hebt bezocht. Cookies maken je online ervaring beter, maar het is belangrijk om te weten dat ze ook informatie over je verzamelen. Stitchonomy gebruikt functionele en statistische cookies.
Ze zijn essentieel voor het goed functioneren van de website, zoals het bewaren van producten in je winkelwagen en het beheren van cookievoorkeuren.
Google Analytics wordt gebruikt om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op de website. Zo kan ik zien hoeveel bezoekers er zijn en welke pagina’s veel of juist weinig worden bezocht. Ik kan niet per persoon zien welke pagina’s wel of niet zijn bezocht.
Nee, Stitchonomy maakt geen gebruik van tracking cookies.
Via de browserinstellingen kun je cookies beheren en verwijderen. Instructies verschillen per browser. 

Staat je vraag er niet bij?

Neem dan contact op via de knop!